Hirdetések

Élő közvetítés

Az istentiszteletet élőben hallgathatja vagy nézheti az alábbi linkeken:

Állandó alkalmaink

ISTENTISZTELET
vas 9:00 - Tóvárosi imaházban
vas 10:00 - templomban
szer 15:00 - a kórházban
csüt - mindkét idősek otthonában

IMAÓRA

vas 18:00 - Tóvárosi imaházban.

Facebook

 

 

Böjti hét

Írta: Szabó Elődné Melinda
2020. február 20

Jövő héten esténként együtt készülhetünk Isten Igéje fölött megállva a böjt időszakára. Minden este más igehirdető hozza el hozzánk böjt üzenetét. Sajnos, megbetegedés miatt hétfői igehirdetőnk nem tud jönni hozzánk. Helyette Nagy Péterné Hetyei Mónika, környei lelkipásztor hozza el számunkra Isten Igéjét!

Jöjjünk, készüljünk együtt!

Share

Hálaadó istentisztelet

Írta: Szabó Elődné Melinda
2020. február 05

„Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.”

(Ézs. 55.10-11.)

Szombaton, 2020. február 8-án 10 órakor istentisztelet keretében adunk hálát Istennek Imaházunk és Gyülekezeti Termünk felújításáért. Hosszú, fáradságos és küzdelmes út végére érve Istennek mondunk köszönetet az erőért, a türelemért, a kitartásért, a megkapott javakért és természetesen a végeredményért: a felújított gyülekezeti teremért és a már haranggal istentisztelere hívó kistemplomért. 

Az istentiszteleten Igét hirdet Steinbach József Püspök Úr, igeolvasással, imádsággal szolgál Köntös László Egyházkerületi Főjegyző Úr és Máté László Esperes Úr.

Az istentiszteletet követően szeretetvendégség keretében lehetünk még együtt.

 

Share

Kakaó kalács reggeli

Írta: Szabó Elődné Melinda
2020. február 05

Most vasárnap 9 órától ismét szeretettel várunk mindenkit egy közös reggelire kakaó és kalács kíséretében. A plakáton a soron következő alkalmakat is tudjuk követni.

Share

Ökumenikus imahét

Írta: Szabó Elődné Melinda
2020. január 15

Jövő héten kezdődik az országos ökumenikus imahét. A tatai gyülekezetek is bekapcsolódnak ebbe. Az alább látható képen tudnak tájékozódni mindazok, akik szívesen részt vesznek alkalmainkon.

Share

Házasrandi

Írta: Adminisztrátor
2020. január 12

hazasrandi

2020. február 22-vel új sorozatot indítunk útjára, melyre sok szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezetünkben élő házaspárokat! Célunk a házasságok gondozása, építése, felfrissítése.

A résztvevő házaspároknak minden alkalommal lehetőségük nyílik a házasság egy-egy fontos kérdéskörét Isten igéje mentén körbejárni, majd a témát kettesben egy finom desszert mellett megbeszélni, feldolgozni. Szeretnénk mindehhez meghitt, hangulatos légkört teremteni.

Az alkalmakat hét héten át, szombat esténként rendezzük meg 18.30-tól kb. 20.30-ig. Az időpontok tehát: 2020. február 22., február 29., március 7., március 14., március 21., március 28., április 4.

A sorozat vezetője Nagy Krisztina lelkipásztor.

Helyszín: Tata, Kocsi utca 15. - Református Egyházközség gyülekezeti terme.

Körülbelül 10 házaspár részvételére számítunk, ezen alkalommal a gyülekezetünk aktív tagjainak köréből. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, a jelentkezési lap elérhető az alábbi linken: https://forms.gle/rLMSg6DLSHgk7fnk7

Jelentkezési határidő: 2020. február 10.

A sorozat részvételi díja páronként 5000 + 5000 forint, melynek első részét a jelentkezéskor kérjük befizetni, a második részét pedig adományként várjuk majd a sorozat végén. Befizetésre a lelkészi hivatalban van lehetőség.

További információkkal szívesen állnak rendelkezésre:

Nagy Krisztina személyesen, vagy e-mailen: nagykrisztitata@gmail.com
Fábián Dénes és Jutka tel: 30/568 00 58
Szécsi Sanyi és Zsuzsi tel: 70/679 14 20

"Seregek Istene, újíts meg bennünket!" Zsolt 80,8  

hazasrandi-plakat-kicsi

Share

Istentiszteletek

Írta: Szabó Elődné Melinda
2019. december 31

Az év utolsó napján, december 31-én 16 órakor tartunk istentiszteletet egyidőben a kistemplomban és a templomban.

Az istentiszteletet követően 17 órakor indulunk a már hagyományos tókerülő sétánkra a templomtól (Kocsi utca 15.) A séta kb 2 óra időtartamú. Érdemes zseblámpát és meleg teát hozni.

Az év első istentiszteleteit január 1-jén 9 órakor a kistemplomban, 10 órakor a templomban megtartjuk. Mindkét helyen úrvacsorai közösségben lehetünk együtt.

Istentől megáldott békés, boldog, hitben erősődő új évet kívánunk!

Share

Tóvárosi harangszentelés

Írta: Dr. Varga József főgondnok
2019. december 20

„Amit Istennek szentelünk, az Őhozzá méltó legyen!”

Karácsonyi ajándék a Tatai Református Gyülekezetnek - Megszólalt a harang a Tóvárosi Református Kistemplomban.

harang-kicsi

 

A Tatai Református Gyülekezet több évtizedes álma vált valóra 2019. Adventjének harmadik vasárnapján, amikor Református Imaházunkból immár Tóvárosi Református Kistemplommá növekedett gyülekezeti közösségi terünkben valódi harangszó hívogatta istentiszteletre a híveket.

Az előttünk járó nemzedékek, tiszteletreméltó erős református tatai családok, gyülekezetünk meghatározó személyiségeinek – akik közül sokan sajnos már nincsenek közöttünk, de a lelkünkben és a szívünkben mindig velünk vannak és hitbeli elkötelezettségükkel méltó örökséget hagytak ránk – vágya és jelenlegi gyülekezetünk tagjainak és elöljáróinak határozott szándéka is teljesült azzal, hogy az egyházközségünkben ez évben zajló - és még kisebb munkák elvégzését követően lényegében be is fejeződött - Kocsi utcai és tóvárosi külső és belső, nagy ingatlan felújítási projektjeink részeként Tóvároson gyönyörű harangtornyot építtettünk, amelybe egy csodálatosan zengő hangú, vadonatúj harang került.

Közösségünk összetartozását és erejét jól fejezi ki, hogy a tóvárosi harangtorony kizárólag a Tatai Református Gyülekezet tagjainak összefogásából, pénzbeli adományaiból valósult meg.

A Juhász György tervezőmérnök által megtervezett harangtornyot Szabó Miklós vértesszőlősi vállalkozó alkotta meg számunkra és emelte a tetőre, amelynek a kapu alatti és a tetőtérben lévő acél tartószerkezetét önzetlen felajánlásával Vida Csaba vállalkozása tervezte meg és végezte el annak beépítési munkálatait. A harangtoronyban lakozó, „Isten dicsőségére öntettek engem a Tatai Református Egyházközség hívei” feliratú harangot Gombos Miklós őrbottyáni aranykoszorús harangöntő mester készítette és emelte a helyére.

Advent harmadik vasárnapján a tóvárosi gyülekezet az evangélikus testvéreink által részünkre nyújtott több mint féléves szeretetteljes „vendégségből” – amit hálás szívvel köszönünk meg Frankó Mátyás tatai evangélikus lelkipásztor úrnak és az evangélikus közösségnek és ezt a segítséget soha nem fogjuk elfelejteni! - végre „hazatérhetett” és ezen a Tatai Református Gyülekezet számára történelminek is nevezhető napon, a Tóvárosi Kistemplomunk harangtornyában lakozó harangot gyülekezetünk vezető lelkipásztora, Dr. Szabó Előd szentelte fel az Ézsaiás próféta könyve 55. szerinti igét hirdetve: „Közeledjetek Istenhez és ő közeledni fog hozzátok!”, majd megszólalt a harang és a zsúfolásig megtelt Kistemplomban - kórusunk szolgálatával - megtartott istentiszteleten lelkipásztorunk a prédikációja keretében vezérgondolatként kiemelte: „Amit Istennek szentelünk, az Őhozzá méltó legyen!”

harang-020-kicsi

harang-029-kicsi

harang-035-kicsi

harang-021-kicsi

harang-061-kicsi

harang-057-kicsi

harang-075-kicsi

harang-081-kicsi

 

Az új harangtorony és az abban megszólaló harang jelképezi református hitünket, kitartásunkat, elkötelezettségünket és szeretetünket.Hála és dicsőség legyen a Mindenható Istennek és nagy köszönet mindazoknak, akik bármilyen módon; magas minőségű kivitelezési tevékenységgel, önzetlen fizikai, vagy szellemi munkájukkal, adományaikkal, jótékonysági esemény szervezésével és imáikkal hozzájárultak és hozzájárulnak Kocsi utcai Gyülekezeti Termünk és Tóvárosi Imaházunk (Kistemplomunk) megújításához, amelyeket őseink iránti tisztelettel, már nem csak magunknak, hanem az utánunk következő generációnak is építettünk! 

„Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát!
Őnéki mennyei karokkal együtt zengj hálát!
Zúgó harang, ének és orgona hang,
Mind az Ő szent nevét áldják!”

Dr. Varga József főgondnok

Share

Továbbiak

 

Kapcsolat

c7e0e7e6a1e0dcdef0efe0b6eef5e49bc3e4f1dcefdce7b59badb3b4ab9bcfdcefdca79bc6eadeeee49bf0efdedc9bacb0a9b7dded9baab9cfe0e7e0e1eae9b59ba3aeafa49baeb3aba8b1acb1b7dded9baab9c0e8dce4e7b59bb7dc9be3ede0e1b89de8dce4e7efeab5e3e4f1dcefdce7bbede0e1efdcefdca9e3f09db9e3e4f1dcefdce7bbede0e1efdcefdca9e3f0b7aadcb9b7aaebb98885b7ebb9cfe0e8ebe7eae8b59bcfdcefdca79bc6eadeeee49bf0efdedc9bacb0a9b7dded9baab9cfa1eadcdef0efe0b6f1a1dcdcdef0efe0b6edeaeee49be4e8dce3a1dcdcdef0efe0b6f5b59bcfdcefdca79bceeae8eae2f4e49bbda1e0dcdef0efe0b6e7dc9bf0efdedc9bb0a9b7aaebb98885b7ebb9bcf59be0e2f4e3a1dcdcdef0efe0b6f5e6a1eaf0e8e7b6f5eea1e0dcdef0efe0b6e29bdddce9e6eef5a1dcdcdef0efe0b6e8e7dceef5a1dcdcdef0efe0b6e8dce4b5b7dded9baab9cfdcefdce49bcde0e1eaede8a1dcdcdef0efe0b6eff0ee9bc0e2f4e3a1dcdcdef0efe0b6f5e6a1eaf0e8e7b6f5eea1e0dcdef0efe0b6e2b7dded9baab9acacb1ababababb1a8ababababababababa8abafaeafb3b1acad9ba3c0edeeefe09bbddce9e6a4b7dded9baab9acacb2afababafb2a8adabacaeadb1b2b09ba3cacfcba4 wB6h8AN9BEatkPRDcqKUupcGGiH0epw caesar This page part is protected against spam bots and web crawlers. In order to be displayed you need to enable Javascript in your browser, and then reload the page.