Hirdetések 2024. július 7.

Hálaáldozatra az alkalom készen van. Adakozzunk Isten dicsőségére, hálából a tőle kapott ajándékokért, nem feledve az igének szavát: „A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.”

  1. Istentiszteletet ránk következő vasárnapon 9 órától a kistemplomban, 10 órától pedig a templomban tartunk, ha az Úr engedi és élünk! Július és augusztus hónapokban a 18 órás istentiszteletekkel nyári szünetet tartunk!
  2. Szeretnénk minden vasárnap egy szolgálati területet kiemelni a gyülekezetünkből, amiért az adott hónapban imádkozhatunk. Júliusban a nyári táborainkban végzett szolgálatokért és az azokban szolgálókért imádkozunk. Istennek adunk hálát, hogy évről évre egyre többen jelentkeznek táborainkba. Idén már 250-nél is több résztvevő lesz együtt 4 táborunkban. A gyermekek, fiatalok és felnőttek között is látjuk, hogy milyen nagy lelki növekedés és áldás van az együtt töltött napokon. Isten pedig nem csak a növekedést adja meg, hanem az önkéntes szolgálókat is a táborokhoz, akik a lelkipásztorokkal közösen, imádságban szervezik ezeket. Imádkozzunk, hogy a több, mint 40 szolgáló felkészülésén és jelenlétén Isten áldása legyen, szavaikban és tetteikben is Jézus Krisztus szeretetének legyenek tanúi, a szolgálatban pedig ne fáradjanak meg, hanem Isten még nagyobb dicsőségére lehessenek! Jövő héten lesz felsős hittanos táborunk Balatoncsicsón, hordozzuk imádságban a táborozókat és a segítőket!
  3. Egy filmstúdióval együttműködve készül gimnáziumunk bemutatni „A példa” című dokumentumfilmet 2025 októberében, amit Dr. Kálmán Attila életéről készítenének. Tekintve, hogy a filmet közösségi finanszírozás formájában tervezik elkészíteni, ezért minden adományt szeretettel várnak a Dr. Bódis István Alapítvány számlaszámára (11740047-20133133-00000000). A közlemény rovatban kérjük feltüntetni, hogy „A példa”.
  4. A Magyar Vöröskereszt Tatai-Járási vezetőségének kérésére hirdetjük, hogy július 8-án, hétfőn 10 és 18 óra között véradás lesz az Ökoturisztikai Központban. Segítsük ilyen formában is embertársainkat!
  5. Hirdetéseink, valamint állandó gyülekezeti alkalmaink időpontjai elérhetőek honlapunkon, a www.reftata.hu címen, valamint a templomkerítésen és a kistemplom bejáratánál lévő hirdetőszekrényben nyomtatott formában.

Az Úr Jézus Krisztus legyen a mi gyülekezetünk Őriző Pásztora!