Hirdetések

Hirdetések 2024. 03. 03.

Hálaáldozatra az alkalom készen van. Adakozzunk Isten dicsőségére, hálából a tőle kapott ajándékokért, nem feledve az igének szavát: „A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezettek, mert ilyen áldozatokb...

Bővebben...

Élő közvetítés

Az istentiszteletet élőben hallgathatja az alábbi linken:

Állandó alkalmaink

ISTENTISZTELET
vas 9:00 - tóvárosi kistemplomban
vas 10:00 - tatai templomban
csüt de. - mindkét idősek otthonában
csüt du. - a kórházban

IMAÓRA

vas 18:00 - Tóvárosi imaházban.

Facebook

 

 

Dr. Varga József: 2024. január 1-től új Presbitérium működik a Tatai Református Egyházközségben (Gondolatok a december 17-i presbiteri megerősítés és eskü kapcsán)

Írta: Szabó Előd
2023. december 17

„Ő azt választja ki, akit jónak lát. Nem azt nézi, amit az emberek, akik azt nézik, ami a szemük előtt van, az Úr azt nézi, ami a szívekben van.” (1Sám. 16:7)

Református Egyházunk gyülekezeteiben a 2023. évben kiemelkedően fontos eseményként presbiterválasztásra került sor, amelynek során a gyülekezetek 6 évre főgondnokot, presbitereket, pótpresbitereket választottak.

A Tatai Református Egyházközség Presbitériuma az egyházmegyei közgyűlés által jóváhagyott döntésével elhatározta, hogy az eddigi 28 fős létszámát 2024. január 1-től kezdődően 12 főre csökkenti és ennek megfelelően került sor gyülekezetünkben is a presbiterválasztás előkészítésére.

A több hónapot átívelő folyamat során gyülekezeti közösségünk bibliaórákon, kiscsoportos találkozások során, presbiteri gyűléseken, számos alkalommal foglalkozott a választási eljárással összefüggő feladatokkal, a következő hat év gyülekezeti működési szerkezetével, a presbiteri szolgálattal és a jelöltállítással kapcsolatos elvárásokkal, kérdésekkel.

A gyülekezetünk jövőjét is befolyásoló új Presbitérium létrehozása érdekében lefolytatott sok beszélgetés, felelősségteljes együtt gondolkodás, a teljes választási folyamat, keresztyén elkötelezettségünket, összetartozásunk érzését, az egymás és gyülekezetünk iránti bizalmat és felelősségérzetet erősítette.

Hála és köszönet minden gyülekezeti testvérünknek, akik eddig presbiterként szolgálták közösségünket, de a továbbiakban már nem ezen a módon vesznek részt gyülekezeti céljaink közös építésében, és mindazoknak, akik gyülekezetünk közgyűlésének Isten akaratát kifejező döntése alapján presbiteri szolgálatra kötelezték el magukat!

Egyházközségünk választói közgyűlése a következő személyeknek szavazott nagy tisztességet jelentő, de egyben kiemelt felelősséget eredményező bizalmat az elkövetkező 6 évre presbiteri, pótpresbiteri, főgondnoki tisztségben teljesítendő szolgálat ellátására:

Presbiterek: Dr. Becker Tibor, Erdei Gyula, Gábriel Tamás, Köblös István, Nágelné Csere Ágnes, Retkes Gábor, Szabó Bálint, Szaladosné Popovics Kinga, Vadász Ferenc, Dr. Varga József

Pótpresbiterek: Dr. Cseh Tamás, Horváth Róbert

Főgondnok: Dr. Varga József

Gyülekezetünk valamennyi tagjának, lelkipásztorainknak, minden szolgálattevőnek, de különösképpen a most kiválasztott vezetőknek, presbitereknek elsőrendű felelőssége, hogy a jelenkor kihívásai közepette is megtartsuk és erősítsük Krisztusba vetett, békességre és egységre törekvő hitünket, amelyet hála tiszteletre méltó elődeinknek is, immár 415 éve hűségesen őriz a tatai református közösség.

Legyen bárhol is a helyünk a Világban és református közösségünkben, mindig szem előtt kell tartanunk, hogy „…a hit is halott cselekedetek nélkül.” (Jak. 2:26).

Reményeim szerint a Tatai Református Egyházközségnek az elkövetkező hat évre megválasztott presbiterei – lelkipásztorainkkal együtt – erős hitben élnek és Isten országának szívünkben történő építése érdekében vezetik majd közösségünket, életükkel, szolgálatukkal tesznek tanúbizonyságot református keresztyén hitünk értékrendje mellett.

Soha ne feledkezzünk meg arról, amit Jézus mondott tanítványainak, hogy „Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki és rendeltelek arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek”. (Ján. 15,16).

Teljes szívből azt kívánom, hogy a 2024-es új esztendőben és a további években is alázattal és rendíthetetlen elszántsággal, de mindenkor mélységes szeretettel lássa el minden hitbéli testvérünk azt a szolgálatot, amelyre Teremtő és Megtartó Istenünk őt kiválasztotta és elhívta!

Share

Házasrandi

Írta: Adminisztrátor
2023. november 23

hazasrandi-fejlec

 

2024. január 13-án ismét elindul házasság megújító sorozatunk, melyre szeretettel hívjuk a házaspárokat. Fiatalokat és régebbi házasokat egyaránt invitálunk ezekre az estékre.

A résztvevőknek minden alkalommal lehetőségük nyílik a házasság egy-egy fontos kérdéskörét Isten igéje mentén körbejárni, majd a témát kettesben egy finom desszert mellett megbeszélni, feldolgozni. Szeretnénk mindehhez meghitt, hangulatos légkört teremteni.

Az alkalmakat január 13. és március 9. között tartjuk 7 alkalommal szombat esténként 18:30-tól 20:30-ig. Az időpontok: január 13, 20, 27. február 17., 24., március 2., 9.

A sorozat vezetője: Nagy Krisztina lelkipásztor.

Helyszín: Tata, Kocsi utca 15. A Tatai Református Egyházközség gyülekezeti terme.

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, a jelentkezési lap ide kattintva érhető el.

Jelentkezési határidő: 2024. január 8.

A sorozat részvételi díja páronként 20 000 Ft (10000 Ft/fő), melynek első részét az első alkalom előtt a helyszínen kell befizetni. A részvételi díj második részének befizetésére személyesen lesz lehetőség a 3-4. alkalmon. Akinek anyagi gondot okoz a részvételi díj és csak ez tartaná távol, kérem külön e-mailban jelezze ezt nekem!

További információkkal szívesen állnak rendelkezésre:
Nagy Krisztina személyesen, vagy e-mailen: nagykrisztitata@gmail.com
Fábián-Lukács Jutka telefonon: 30/568-0058

hazasrandi-fejlec

Share

Tóvárosi délelőtt

Írta: Szabó Előd
2023. november 16

Tóvárosi4

Share

Szolgálói csendesnap

Írta: Szabó Előd
2023. november 02

Tatai Református Egyházmegye Szolgálói Csendesnap

Regisztrálni ezen a linken keresztül lehet: https://forms.gle/xzNw1MLVwcwiVNLJA.

Share

Gyimesvölgye férfikórus koncertje

Írta: Szabó Előd
2023. október 30

Gyimesvölgye Férfikórus Tata

Share

Családi Nap

Írta: Szabó Előd
2023. szeptember 07

csakládi nap plakát 01

Share

GYülekezeti tábor beszámoló - 2023

Írta: Szabó Elődné Melinda
2023. augusztus 21

Július végén 4 napot töltöttünk Nagybörzsönyben a gyülekezeti táborunk alkalmából. A tábor témája a hit, annak akadályai és a hit megvallása volt, amit különböző formában beszéltünk át, dolgoztunk fel. Erről a négy napról Zsófi és Attila írt egy személyes összefoglalást, akik első évben voltunk közöttük.

Gyere velünk a békesség “városába”!

Első Gyülekezeti Táborunk élményei 2023-ban.

Amikor jelentkeztünk a gyülekezeti táborra, egyfajta nyaralásként gondoltunk rá, amit jó társaságban tölthetünk el. Nem tudtuk mire számíthatunk és voltak bennünk olyan gondolatok is, hogy mi lesz akkor, ha nem fog tetszeni. Amikor megkaptuk a programtervet pár nappal az indulás előtt, akkor még inkább aggódtunk, hogy ki fogunk lógni a sorból, mert túl soknak gondoltuk. Végül elhatároztuk, hogy lazán fogjuk kezelni ezt az egészet, és annyit fogadunk majd be belőle, amennyit jónak érzünk.

A nagybörzsönyi tábori helyszín azonnal nagyon szimpatikussá vált. A szobák, a szállás, és az ételek minősége teljesen rendben volt. A szállás mellett folyik a patak, két játszótér is van a gyerekeknek, pingpong asztal, és nagy tér várt minket, ahol mindenki megtalálhatta a számára megfelelő helyet, akár a kikapcsolódására, akár az elvonulásra.

A 2023-as tábor központi témája a hit volt, pontosabban “hittem, és azért szóltam” (1 Kor. 4.13), amit különböző előadásokon, kiscsoportos beszélgetéseken keresztül dolgoztunk fel. Az előadások is, és a csoportos beszélgetések is interaktívan zajlottak, mindenki véleménye, hite megélésének tapasztalata számított, meghallgatásra került, ahogy azt a téma és az idő engedte. 

Zsófi a legtöbb programon részt vett, beszámolói alapján minden előadás és az evangelizáció magas színvonalú volt. Viszont érdekes, hogy nekem szükségem volt egy kis időre, hogy a szürke hétköznapokból kiszakadva, egy számomra új társaságba akklimatizálódjak. Az esti program utáni beszélgetésekből kimaradtunk, mert lepihentünk a legkisebb családtaggal együtt.  Mindezek ellenére végül, a jó társaságnak, na és az eleinte kicsit furcsa angyalkás játéknak is köszönhetően, az egész család megtalálta a helyét.

Egyre több alkalommal, és egyre több emberrel beszélgettünk. A lányunk pedig felfedezte, hogy számára a kisgyerekek felé való szolgálat örömet okoz.

Ahogy közeledett a tábor vége, egyre inkább belemerültünk Isten békességébe, nyugalmába. Ezt megkoronázta az utolsó közös dicséret, ami alatt Isten Szentlelke érezhetően megjelent közöttünk:

„Áldott az Úr a Sionon, aki Jeruzsálemben lakozik! Dicsérjétek az Urat!” Zsolt. 135.21.

Köszönjük ezért a dicsőítő csapat szolgálatát, ami azt bizonyítja, hogy minél több hangszerrel áldva az Urat, Ő ott van közöttünk.

Olyannyira, hogy haza se akartunk jönni, sőt, a tábort követő napokon is velünk maradt ez a békesség. Egy szigeten éreztük magunkat, vagy talán a Mennyei Jeruzsálemben, ahonnan kihajózva a világba, a vizek felett jártunk.

A programok összeállítása, a szervezők felkészültsége, és az egész tábori élet lebonyolítása gördülékenyen ment, ami mögött rengeteg szervezői munka állt. Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a szervezésben! Örülünk, hogy ott lehettünk! Bátorítunk mindenkit, aki még nem vett részt gyülekezeti táborban, hogy jöjjön el!

Zsófi és Attila 

Share

Továbbiak

 

Kapcsolat

5c757c7b367571738584754b838a79305879867184717c4a304248494030647184713c305b7f73837930858473713041453e4c7282303f4e64757c75767f7e4a3038434439304348403d4641464c7282303f4e557d71797c4a304c7130788275764d327d71797c847f4a7879867184717c50827576847184713e7885324e7879867184717c50827576847184713e78854c3f714e4c3f804e1d1a4c804e64757d807c7f7d4a30647184713c305b7f73837930858473713041453e4c7282303f4e64367f71738584754b86367171738584754b827f837930797d7178367171738584754b8a4a30647184713c30637f7d7f7789793052367571738584754b7c71308584737130453e4c3f804e1d1a4c804e518a3075778978367171738584754b8a7b367f857d7c4b8a83367571738584754b773072717e7b838a367171738584754b7d7c71838a367171738584754b7d71794a4c7282303f4e6471847179306275767f827d367171738584754b8485833055778978367171738584754b8a7b367f857d7c4b8a83367571738584754b774c7282303f4e41414640404040463d40404040404040403d4044434448464142303855828384753052717e7b394c7282303f4e41414744404044473d424041434246474530385f646039 QIyI2WtFRsK6qUlpPt3XsXjYBnM2W9ux caesar This page part is protected against spam bots and web crawlers. In order to be displayed you need to enable Javascript in your browser, and then reload the page.