Konfirmáció

Minden közösséghez más és más elkötelezettséggel lehet csatlakozni. Van, aki csak úgy gondolja, hogy „valahova mindenkinek tartozni kell". Van, aki úgy érzi, hogy a közösséghez tartozásért időt kell áldozni, vagyis részt vesz az alkalmain. Van, aki elkötelezi magát: nem csak bizonyos mértékig, hanem teljesen odaszánja az életét egy-egy közösségért.

A konfirmáció alapvetően erről az elköteleződésről szól. Kimondjuk, hogy életünket teljes egészében Istennek szenteljük. Elsődlegessé válnak azok a tanítások, amiket Jézustól kapunk, amiket a Bibliában olvasunk. Ugyanakkor a közösségért, a református gyülekezetért is igyekszünk minél több mindent megtenni.

A konfirmációra egy esztendős előkészítő után kerül sor, a pünkösd vasárnapi istentisztelet keretében. Nem csak a hittanórán megismert bibliai történetek kerülnek itt elmélyítésre, hanem mindazok az alapigazságok, amelyek Istennel, Jézus Krisztussal, az egyházzal, az úrvacsorával kapcsolatosak. Erre az előkészítőre minden évben szeptember közepéig lehet jelentkezni.

Konfirmációi fogadalomtétel alkalmával elhangzó hitvallás, kérdések és feleletek:

  1. Keresztelésetek alkalmával szüleitek kívánságára lettetek Isten szövetségének, a keresztyén anyaszentegyháznak tagjaivá. Kijelentitek-e most, hogy ebben a szövetségben meg akartok maradni, követni kívánjátok Krisztust és vallást tesztek Róla?
    Felelet: Kijelentem.
  2. „Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették; alászállt a poklokra; harmad napon föltámadt a halottak közül, felment a mennyekbe: ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztyén anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen."
  3. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői, református anyaszentegyházunknak egész életetekben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló, és áldozatra kész tagjai lesztek?
    Felelet: Ígérem és fogadom.
  4. Micsoda tenéked életedben és halálodban egyetlenegy vigasztalásod?
    Felelet: „Az, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az Ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett s engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított és úgy megőriz, hogy mennyei Atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért Szentlelke által is engem az örök élet felöl biztosít és szív szerint késszé, és hajlandóvá tesz arra, hogy ezen túl Őneki éljek."

Továbbiak

 

Kapcsolat

9bb4bbba75b4b0b2c4c3b48ac2c9b86f97b8c5b0c3b0bb896f8187887f6fa3b0c3b07b6f9abeb2c2b86fc4c3b2b06f80847d8bb1c16f7e8da3b4bbb4b5bebd896f778283786f82877f7c8580858bb1c16f7e8d94bcb0b8bb896f8bb06fb7c1b4b58c71bcb0b8bbc3be89b7b8c5b0c3b0bb8fc1b4b5c3b0c3b07db7c4718db7b8c5b0c3b0bb8fc1b4b5c3b0c3b07db7c48b7eb08d8b7ebf8d5c598bbf8da3b4bcbfbbbebc896fa3b0c3b07b6f9abeb2c2b86fc4c3b2b06f80847d8bb1c16f7e8da375beb0b2c4c3b48ac575b0b0b2c4c3b48ac1bec2b86fb8bcb0b775b0b0b2c4c3b48ac9896fa3b0c3b07b6fa2bebcbeb6c8b86f9175b4b0b2c4c3b48abbb06fc4c3b2b06f847d8b7ebf8d5c598bbf8d90c96fb4b6c8b775b0b0b2c4c3b48ac9ba75bec4bcbb8ac9c275b4b0b2c4c3b48ab66fb1b0bdbac2c975b0b0b2c4c3b48abcbbb0c2c975b0b0b2c4c3b48abcb0b8898bb1c16f7e8da3b0c3b0b86fa1b4b5bec1bc75b0b0b2c4c3b48ac3c4c26f94b6c8b775b0b0b2c4c3b48ac9ba75bec4bcbb8ac9c275b4b0b2c4c3b48ab68bb1c16f7e8d8080857f7f7f7f857c7f7f7f7f7f7f7f7f7c7f838283878580816f7794c1c2c3b46f91b0bdba788bb1c16f7e8d808086837f7f83867c817f8082818586846f779ea39f78 zNq5fZOQ9OygXavIO8aszk3xq6obQ8eP caesar This page part is protected against spam bots and web crawlers. In order to be displayed you need to enable Javascript in your browser, and then reload the page.