Hirdetések 2024. június 16.

Hirdetések 2024. 06. 16.

 

Hálaáldozatra az alkalom készen van. Adakozzunk Isten dicsőségére, hálából a tőle kapott ajándékokért, nem feledve az igének szavát: „A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.” Az adakozással kapcsolatban hirdetjük, hogy a szeretetperselybe még a mai napon elhelyezett adományokkal táboraink lebonyolítását támogatjuk. (Szeretetpersely a templomban a fekete persely, a kistemplomban a fehér perselyek.)

  1. Istentiszteletet ránk következő vasárnapon a REND keretében 10 órától tartunk a templomban, illetve ha a templomban már nem lenne ülőhely, akkor a Kőkúti Iskola udvarán található sátorban lehet majd kivetítőn követni az alkalmat. Június 23-án tehát egy istentiszteleti alkalom lesz, 10 órakor a templomban. A hirdetéseknek megfelelően ma megtartjuk istentiszteletünket a kistemplomban 18 órától!
  2. Elhunyt Juhász Jánosné Becsák Éva asszonytestvérünk, aki 87 esztendőt élt és Tatabányán lakott. Temetése ránk következő kedden, június 18-án 11 órától lesz a Környei úti temetőben.

Elhunyt Dr. Beckerné Ábrahám Erzsébet asszonytestvérünk, aki 49 esztendőt élt és a Fácánoskertben lakott. Búcsúztatása ránk következő csütörtökön, június 20-án 15 órától lesz a református templomban.

A Feltámadott Krisztus vigasztaló ereje legyen elhunyt testvéreink itt maradt gyászoló szeretteivel!

  1. Gyülekezeti alkalmainkat hirdetjük. Hétfőn 18 órától lesz imacsoportunk alkalma a könyvtárban. Ugyancsak hétfőn 18 órától lesz művészeti iskolánk tanévzáró istentisztelete a templomban.
  2. Házasulandókat hirdetünk. Sümeg Bence, Sümeg Antal és Pintér Andrea Gabriella római katolikus vallású nőtlen fia, jegyezte magának jövendő házastársául dr. Cseh Nórát, dr. Cseh Tamás és dr. Fekete Erika református vallású hajadon leányát. Házasságukra Isten áldását június 29-én, szombaton 17 órától kérik a református templomban.

Az Egek Nagy Királya vigye jó véghez a szerető szíveknek megkezdett szép szándékát!

  1. Szeretnénk minden vasárnap egy szolgálati területet kiemelni a gyülekezetünkből, amiért az adott hónapban imádkozhatunk. Még júniusban is a REND, azaz Református Egyházi Napok Dunántúl rendezvényéért imádkozzunk, melynek 2024. június 21-23. között gyülekezetünk ad otthont. Imádkozzunk azért, hogy áldássá lehessen ez a pár nap több ezer ember számára és megtapasztalják: jó Krisztus jelenlétében élni! Könyörögjünk a lelki és fizikai szolgálókért, gyülekezetünkért is, hogy mindent Isten még nagyobb dicsőségére tehessünk! Hirdetjük a REND-el kapcsolatban, hogy várunk még jelentkezéseket a különböző szolgálatokra a szombati és vasárnapi idősávokra. Mind idősebbek számára is végezhető szolgálat, például az infosátorban lévő szolgálat, mind pedig fiatalabbak számára, pakolási szolgálatra várunk jelentkezőket. Vannak egészen extrém időpontok is, szombaton például 22.00 óra után lesz lehetőség a székek pakolására, amihez várjuk a segítőket. Kérjük, hogy aki még nem jelentkezett, nevének, elérhetőségének, valamint annak a 2-3 órás idősávnak a megadásával jelentkezzen, amikor a szolgálatot tudja vállalni.
  2. Hirdetéseink, valamint állandó gyülekezeti alkalmaink időpontjai elérhetőek honlapunkon, a www.reftata.hu címen, valamint a templomkerítésen és a kistemplom bejáratánál lévő hirdetőszekrényben nyomtatott formában.

Az Úr Jézus Krisztus legyen a mi gyülekezetünk Őriző Pásztora!