Hajnalcsillag Tatai Református Óvoda

A Hajnalcsillag Tatai Református Óvoda szép természeti környezetben, a Kálvária-domb lábánál, a Kálvária utcában található. Helyi óvodai nevelési programunkat az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában és a Református Óvodai Nevelés Keretprogramjában foglaltakkal összhangban készítettük el.

„Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.”
Zsoltár127:3


Küldetésünk, hogy Isten ajándékaként kapott gyermeket, a krisztusi úton járva, az ő szeretetében neveljük. Minden gyermeknek joga, hogy hitben, szeretetben, nyugodt és biztonságos légkörben nevelkedhessen. Személyes hitünk és életünk példájával, legjobb tudásunknak megfelelően, a családokkal együttműködve hatunk az óvodásainkra. Keresztyén értékrendünkhöz igazodva legfontosabb feladataink egyikének tekintjük megtanítani a gyermekeket arra, hogy szeretettel, elfogadóan viszonyuljanak egymáshoz. A jó és a rossz megkülönböztetésére nevelünk, az erkölcsi normák, értékek átadására törekszünk. Ez a lelki irányvonal és a hitéleti nevelés fontossága meghatározza óvodánk fő arculatát.

Valljuk: „Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér le arról.”
Példabeszédek 22,6

Bibliai történetek, napi áhítatok, imádságok színesítik csoportjaink életét. Gyermekeink elfogadó, érzelmi biztonságot nyújtó, családias légkörben élhetik mindennapjaikat. Ezt a vegyes életkorú csoport kialakítása is elősegíti, mert itt természetes módon jelenik meg a családias légkör. A testvéreket nem kell szétválasztani. Csoportjainkban természetes módon történik, hogy az óvodapedagógusi mintát követve gondoskodó, segítő emberként fordulnak a gyerekek kisebb társaik felé. Megfigyelhető náluk a fejlettebb empátia, tolerancia, segítő, gondoskodó magatartás, és a másság elfogadása is. Az egyéni fejlődésbeli különbségek természetes módon vannak jelen a csoportban, amit csak az óvodapedagógus észlel, ehhez igazítja fejlesztési lehetőségeit. Ha egy gyermeknek még egy évet maradnia kell az óvodában, azt nem éli meg kudarcként, hiszen nem veszíti el barátait, megszokott csoportját. Sőt: „Az én vagyok a nagy!” - büszkesége töltheti el. A hozzánk járó gyermekeknek is a játék a legfőbb tevékenységük. Ezzel töltik a nap jelentős részét. Ezen kívül énekelnek, rajzolnak, festenek, mesét hallgatnak, tornáznak, tapasztalás útján ismerkednek a természettel. Iskolába készülő gyermekeink közül a rászoruló óvodások számára logopédiai-, és/vagy fejlesztőfoglalkozásokat, valamint gyógytestnevelés foglalkozásokat intézményen belül biztosítunk, heti két alkalommal, utazó logopédus, fejlesztőpedagógus, gyógytestnevelő közreműködésével. Nálunk is részesülhetnek a gyermekek moderntánc- és úszásoktatásban, valamint játékos angol nyelvhez szoktatásban. Különleges délutáni programunk az ovifoci (a Bozsik program keretében), nem csak fiúknak, ahol óvóbácsink heti rendszerességgel „edzi” a gyermekeket. Nagycsoportosaink a testvérintézményünk, a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola által szervezett Fürkész iskola-előkészítő komplex művészeti programban vehetnek részt. Családi délutánjaink jó alkalmat teremtenek arra, hogy a szülők bepillantást nyerjenek a kicsik óvodai életébe.


Az óvodába készülődő gyermekek szüleit már bizonyára foglalkoztatja az a kérdés, melyik óvoda lenne a legmegfelelőbb a csemetéjük számára. Ilyenkor sok kérdés felmerül az édesanyákban, édesapákban. Szívesen tájékoztatjuk az érdeklődő szülőket az óvodánkról, az óvodában folyó munkáról személyesen, vagy telefonon. Szeretettel várjuk a következő nevelési évben azok jelentkezését, akik a keresztelőkor tett fogadalomban vállalt feladatok teljesítésében igénylik a gyülekezet által ígért segítséget. Valamint bárkit örömmel fogadunk, akinek a szülei jónak látják gyermekük református keresztyén szellemben való nevelését, akkor is, ha nem református, vagy nem hívő, de elfogadja értékrendünket!

 

Címünk: 2890 Tata, Kálvária u. 5.

Telefon: 34/380-651

Honlap: http://hajnalcsillagovodatata.hu

Továbbiak

 

Kapcsolat

94adb4b36eada9abbdbcad83bbc2b16890b1bea9bca9b482687a808178689ca9bca9746893b7abbbb168bdbcaba968797d7684aaba6877869cadb4adaeb7b68268707b7c71687b8078757e797e84aaba6877868db5a9b1b4826884a968b0baadae856ab5a9b1b4bcb782b0b1bea9bca9b488baadaebca9bca976b0bd6a86b0b1bea9bca9b488baadaebca9bca976b0bd8477a9868477b886555284b8869cadb5b8b4b7b582689ca9bca9746893b7abbbb168bdbcaba968797d7684aaba6877869c6eb7a9abbdbcad83be6ea9a9abbdbcad83bab7bbb168b1b5a9b06ea9a9abbdbcad83c282689ca9bca974689bb7b5b7afc1b1688a6eada9abbdbcad83b4a968bdbcaba9687d768477b886555284b88689c268adafc1b06ea9a9abbdbcad83c2b36eb7bdb5b483c2bb6eada9abbdbcad83af68aaa9b6b3bbc26ea9a9abbdbcad83b5b4a9bbc26ea9a9abbdbcad83b5a9b18284aaba6877869ca9bca9b1689aadaeb7bab56ea9a9abbdbcad83bcbdbb688dafc1b06ea9a9abbdbcad83c2b36eb7bdb5b483c2bb6eada9abbdbcad83af84aaba68778679797e787878787e75787878787878787875787c7b7c807e797a68708dbabbbcad688aa9b6b37184aaba68778679797f7c78787c7f757a78797b7a7e7f7d6870979c9871 XXxABdCsm70hsKJ2TPm8blPyBMsBUd0 caesar This page part is protected against spam bots and web crawlers. In order to be displayed you need to enable Javascript in your browser, and then reload the page.