Hirdetések

Hirdetések 2021. 04. 18.

Hálaáldozatra az alkalom készen van. Adakozzunk Isten dicsőségére, hálából a tőle kapott ajándékokért, nem feledve az igének szavát: „Ezért ahogyan mindenben bővölködtök: hitben és igében, ismeretben és minden buzgósá ...

Bővebben...

Élő közvetítés

Az istentiszteletet élőben hallgathatja vagy nézheti az alábbi linkeken:

Állandó alkalmaink

ISTENTISZTELET
vas 9:00 - Tóvárosi imaházban
vas 10:00 - templomban
szer 15:00 - a kórházban
csüt - mindkét idősek otthonában

IMAÓRA

vas 18:00 - Tóvárosi imaházban.

Facebook

 

 

Hirdetések

2021. április 18 Írta: Szabó Előd

Hirdetések 2021. 04. 18.

Hálaáldozatra az alkalom készen van. Adakozzunk Isten dicsőségére, hálából a tőle kapott ajándékokért, nem feledve az igének szavát: „Ezért ahogyan mindenben bővölködtök: hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban, és a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy az adakozásban is legyetek bőkezűek.”

1. Zsinatunk Elnökségi Tanácsa úgy döntött, hogy május 2-án vasárnap már személyes jelenléttel tarthatunk istentiszteletet. Két hét múlva tehát 9 órakor a kistemplomban, 10 órakor a templomban megtartjuk alkalmainkat. A jövő héten azonban még csak online közvetítéssel lesz követhető a 10 órás istentisztelet.

2. Az elmúlt héten eltemettük Lengyel Miklós férfitestvérünket, aki 67 esztendőt élt és a Rozgonyi utcában lakott. Ravatalánál János evangéliuma 13. részéből a 33. vers hangzott Isten erőt adó üzeneteként: „Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!”

Eltemettük Szelőczei Ferenc férfitestvérünket is, aki 70 esztendőt élt és a Dózsa György utcában lakott. Ravatalánál Józsué könyve 1. részének 9. verséből hangzott Isten bátorító üzenete: „Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz”.

Eltemettük Benkő József férfitestvérünket, aki 72 esztendőt élt és a Mikovényi utcában lakott. Ravatalánál Máté evangéliuma 26. részéből (27-29. versek) hangzott Isten üzenete: „Jézus vette a poharat, és hálát adva nekik adta, és ezt mondta: Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. De mondom nektek, nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből ama napig, amelyen majd újat iszom veletek Atyám országában”.

Imádságos szívvel gondolunk most azokra a családokra, akiknek a jövő héten kell megállniuk szerettük ravatala mellett. Könyörögjünk Adamik Gyuláné, Neuberger Antalné, Körmendi Bálint, Lázár Ferenc és Labancz Józsefné családjáért.

Az Úristen vigasztaló kegyelme legyen elhunyt testvéreink itt maradt gyászoló szeretteivel!

3. Az adakozással kapcsolatban szeretettel kérjük, hogy aki megteheti, utalás formájában juttassa el adományát hozzánk, a közlemény rovatba „perselypénz” – „egyházfenntartói járulék” – „diakóniai alap” – „Isten dicsőségére adomány” megjelöléssel. Erre két számlaszámon keresztül is lehetőség van. 11600006-00000000-04348612 (Erste Bank), 11740047-20132675 (OTP). Köszönjük, hogyha ilyen formában is gondolunk gyülekezetünk életére!

4. Az elmúlt években is szerveztünk gyűjtést a nagyberegi líceum részére. A támogatásunknak minden évben nagyon örültek. Május első vasárnapjáig lesz lehetőség az adományokat eljuttatni a honlapon található számlaszámainkra, és aztán az összegyűlt összeget továbbadjuk a líceumnak. Megköszönve az eddig beérkezett adományokat, továbbra is kérjük, hogy akit Isten arra indít, hogy adakozzon erre a célra, a közlemény rovatba írja be, hogy „Nagybereg”.

5. Ahogyan terveztük, és a gyülekezeti naptárunkba be is írtuk, szeretnénk a gyülekezeti kirándulást május 1-jén, szombaton megtartani. Tekintve, hogy minden család a saját autójával menne, és szabadban folyna a program, így elindulunk erre a kisebb túrára, amit gyerekes családoknak is szeretettel ajánlunk. Találkozás 9 órakor lesz a Kocsi utcában, a templom előtt.

6. Minden változás közben se felejtsük el a templomunk falán „kőbe vésve” szereplő igét: „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz”. (Zsid. 13.8)

7. Hirdetéseink elérhetőek honlapunkon a www.reftata.hu címen.

Az Úr Jézus Krisztus legyen a mi gyülekezetünk Őriző Pásztora!

Share

Továbbiak

 

Kapcsolat

2c454c4b064541435554451b535a49002849564154414c1a001218191000344154410c002b4f43534900555443410011150e1c4252000f1e34454c45464f4e1a0008131409001318100d1611161c4252000f1e254d41494c1a001c4100485245461d024d41494c544f1a4849564154414c20524546544154410e4855021e4849564154414c20524546544154410e48551c0f411e1c0f501eedea1c501e34454d504c4f4d1a00344154410c002b4f43534900555443410011150e1c4252000f1e34064f41435554451b56064141435554451b524f534900494d4148064141435554451b5a1a00344154410c00334f4d4f4759490022064541435554451b4c41005554434100150e1c0f501eedea1c501e215a0045475948064141435554451b5a4b064f554d4c1b5a53064541435554451b470042414e4b535a064141435554451b4d4c41535a064141435554451b4d41491a1c4252000f1e3441544149003245464f524d064141435554451b5455530025475948064141435554451b5a4b064f554d4c1b5a53064541435554451b471c4252000f1e11111610101010160d10101010101010100d1014131418161112000825525354450022414e4b091c4252000f1e11111714101014170d121011131216171500082f343009 zRBEXilN3DXzbRrLccXYzO3GpGVRm23l caesar This page part is protected against spam bots and web crawlers. In order to be displayed you need to enable Javascript in your browser, and then reload the page.