Hirdetések

Hirdetések 2020. 05. 24.

Hálaáldozatra az alkalom készen van. Adakozzunk Isten dicsőségére, hálából a tőle kapott ajándékokért, nem feledve az igének szavát: „Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé le...

Bővebben...

Élő közvetítés

Az istentiszteletet élőben hallgathatja vagy nézheti az alábbi linkeken:

Állandó alkalmaink

ISTENTISZTELET
vas 9:00 - Tóvárosi imaházban
vas 10:00 - templomban
szer 15:00 - a kórházban
csüt - mindkét idősek otthonában

IMAÓRA

vas 18:00 - Tóvárosi imaházban.

Facebook

 

 

Tóvárosi harangszentelés

Írta: Dr. Varga József főgondnok
2019. december 20

„Amit Istennek szentelünk, az Őhozzá méltó legyen!”

Karácsonyi ajándék a Tatai Református Gyülekezetnek - Megszólalt a harang a Tóvárosi Református Kistemplomban.

harang-kicsi

 

A Tatai Református Gyülekezet több évtizedes álma vált valóra 2019. Adventjének harmadik vasárnapján, amikor Református Imaházunkból immár Tóvárosi Református Kistemplommá növekedett gyülekezeti közösségi terünkben valódi harangszó hívogatta istentiszteletre a híveket.

Az előttünk járó nemzedékek, tiszteletreméltó erős református tatai családok, gyülekezetünk meghatározó személyiségeinek – akik közül sokan sajnos már nincsenek közöttünk, de a lelkünkben és a szívünkben mindig velünk vannak és hitbeli elkötelezettségükkel méltó örökséget hagytak ránk – vágya és jelenlegi gyülekezetünk tagjainak és elöljáróinak határozott szándéka is teljesült azzal, hogy az egyházközségünkben ez évben zajló - és még kisebb munkák elvégzését követően lényegében be is fejeződött - Kocsi utcai és tóvárosi külső és belső, nagy ingatlan felújítási projektjeink részeként Tóvároson gyönyörű harangtornyot építtettünk, amelybe egy csodálatosan zengő hangú, vadonatúj harang került.

Közösségünk összetartozását és erejét jól fejezi ki, hogy a tóvárosi harangtorony kizárólag a Tatai Református Gyülekezet tagjainak összefogásából, pénzbeli adományaiból valósult meg.

A Juhász György tervezőmérnök által megtervezett harangtornyot Szabó Miklós vértesszőlősi vállalkozó alkotta meg számunkra és emelte a tetőre, amelynek a kapu alatti és a tetőtérben lévő acél tartószerkezetét önzetlen felajánlásával Vida Csaba vállalkozása tervezte meg és végezte el annak beépítési munkálatait. A harangtoronyban lakozó, „Isten dicsőségére öntettek engem a Tatai Református Egyházközség hívei” feliratú harangot Gombos Miklós őrbottyáni aranykoszorús harangöntő mester készítette és emelte a helyére.

Advent harmadik vasárnapján a tóvárosi gyülekezet az evangélikus testvéreink által részünkre nyújtott több mint féléves szeretetteljes „vendégségből” – amit hálás szívvel köszönünk meg Frankó Mátyás tatai evangélikus lelkipásztor úrnak és az evangélikus közösségnek és ezt a segítséget soha nem fogjuk elfelejteni! - végre „hazatérhetett” és ezen a Tatai Református Gyülekezet számára történelminek is nevezhető napon, a Tóvárosi Kistemplomunk harangtornyában lakozó harangot gyülekezetünk vezető lelkipásztora, Dr. Szabó Előd szentelte fel az Ézsaiás próféta könyve 55. szerinti igét hirdetve: „Közeledjetek Istenhez és ő közeledni fog hozzátok!”, majd megszólalt a harang és a zsúfolásig megtelt Kistemplomban - kórusunk szolgálatával - megtartott istentiszteleten lelkipásztorunk a prédikációja keretében vezérgondolatként kiemelte: „Amit Istennek szentelünk, az Őhozzá méltó legyen!”

harang-020-kicsi

harang-029-kicsi

harang-035-kicsi

harang-021-kicsi

harang-061-kicsi

harang-057-kicsi

harang-075-kicsi

harang-081-kicsi

 

Az új harangtorony és az abban megszólaló harang jelképezi református hitünket, kitartásunkat, elkötelezettségünket és szeretetünket.Hála és dicsőség legyen a Mindenható Istennek és nagy köszönet mindazoknak, akik bármilyen módon; magas minőségű kivitelezési tevékenységgel, önzetlen fizikai, vagy szellemi munkájukkal, adományaikkal, jótékonysági esemény szervezésével és imáikkal hozzájárultak és hozzájárulnak Kocsi utcai Gyülekezeti Termünk és Tóvárosi Imaházunk (Kistemplomunk) megújításához, amelyeket őseink iránti tisztelettel, már nem csak magunknak, hanem az utánunk következő generációnak is építettünk! 

„Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát!
Őnéki mennyei karokkal együtt zengj hálát!
Zúgó harang, ének és orgona hang,
Mind az Ő szent nevét áldják!”

Dr. Varga József főgondnok

Share

Karácsonyi istentiszteleti rend

Írta: Szabó Elődné Melinda
2019. december 18

Share

Adventi családos délután

Írta: Szabó Elődné Melinda
2019. december 11

Idén is advent harmadik vasárnapján, december 15. 16 órakor szeretettel várjuk a családokat a református templomba egy közös délutánra énekléssel, elcsendesedéssel, lelkünk karácsony ünnepére hangolásával. A templomi alkalom után kakaó és kalács várja a felújított gyülekezeti teremben a hozzánk érkezőket. Készüljünk együtt Jézus Krisztus születésének megünneplésére!

 

Share

Harangszentelés a Tóvárosi Imaházban

Írta: Szabó Elődné Melinda
2019. december 11

Ránk következő vasárnapon, december 15-én 9 órától kerül sor felújított imaházunkban az első istentiszteletre, és az újonnan bekerülő harang felszentelésére. Ezen az istentiszteleten gyülekezetünk kórusa is szolgál. Mindenkit hívunk és várunk erre az ünnepélyes alkalomra!

Share

Advent

Írta: Szabó Elődné Melinda
2019. november 25

Ránk következő vasárnap advent 1. vasárnapja. Ahogyan ez gyülekezetünkben lenni szokott, a templomban úrvacsorás istentisztelettel kezdjük el ezt az időszakot. A rá következő héten pedig minden este 18 órától a lelki, hitbeli készülődésünket segítik az adventi hét igei alkalmai. Szeretettel várjuk testvéreinket!

Share

Harangtorony

Írta: Szabó Elődné Melinda
2019. november 20

Eljött az a nap gyülekezetünk életében, amire már nagyon régóta vártunk. A Tóvárosi Imaház tetejére a mai nappal felkerült a torony, amibe hamarosan harang is költözik. Soli Deo Gloria!

Share

Batyus ebéd

Írta: Szabó Elődné Melinda
2019. november 13

November 24-én vasárnap az istentisztelet után a tavaszihoz hasonlóan ismét batyus ebédet szervezünk az Ifjúsági és Közösségi térben, mely jó alkalom arra, hogy még egy kicsit együtt maradjunk, közösen ebédeljünk, beszélgessünk, jobban megismerjük egymást. Aki szeretne így együtt lenni, az hozzon saját maga, illetve családja (esetleg plusz egy fő) részére hideg ebédet, ami lehet szendvics, fasírt, sült hús, saláta, kenyérféle, üdítő, süti.
 

Aki nem tud főzni/sütni, hozhat pogácsát vagy aprósüteményt. A lényeg az, hogy mindenkit szeretettel várunk, hogy együtt tölthessünk egy kis időt beszélgetéssel és barátkozással.
 
Share

Továbbiak

 

Kapcsolat

b1cad1d08bcac6c8dad9caa0d8dfce85adcedbc6d9c6d19f85979d9e9585b9c6d9c69185b0d4c8d8ce85dad9c8c685969a93a1c7d78594a3b9cad1cacbd4d39f858d98998e85989d95929b969ba1c7d78594a3aad2c6ced19f85a1c685cdd7cacba287d2c6ced1d9d49fcdcedbc6d9c6d1a5d7cacbd9c6d9c693cdda87a3cdcedbc6d9c6d1a5d7cacbd9c6d9c693cddaa194c6a3a194d5a3726fa1d5a3b9cad2d5d1d4d29f85b9c6d9c69185b0d4c8d8ce85dad9c8c685969a93a1c7d78594a3b98bd4c6c8dad9caa0db8bc6c6c8dad9caa0d7d4d8ce85ced2c6cd8bc6c6c8dad9caa0df9f85b9c6d9c69185b8d4d2d4ccdece85a78bcac6c8dad9caa0d1c685dad9c8c6859a93a194d5a3726fa1d5a3a6df85caccdecd8bc6c6c8dad9caa0dfd08bd4dad2d1a0dfd88bcac6c8dad9caa0cc85c7c6d3d0d8df8bc6c6c8dad9caa0d2d1c6d8df8bc6c6c8dad9caa0d2c6ce9fa1c7d78594a3b9c6d9c6ce85b7cacbd4d7d28bc6c6c8dad9caa0d9dad885aaccdecd8bc6c6c8dad9caa0dfd08bd4dad2d1a0dfd88bcac6c8dad9caa0cca1c7d78594a396969b959595959b92959595959595959592959998999d9b9697858daad7d8d9ca85a7c6d3d08ea1c7d78594a396969c999595999c9297959698979b9c9a858db4b9b58e N2Kn6CHYesHFBa6KVIF1kctH23pgjB caesar This page part is protected against spam bots and web crawlers. In order to be displayed you need to enable Javascript in your browser, and then reload the page.