Hirdetések

Hirdetések 2018. 02. 18.

Hálaáldozatra az alkalom készen van. Adakozzunk Isten dicsőségére, hálából a tőle kapott ajándékokért, nem feledve az igének szavát: „Örült a nép az önkéntes adakozásnak, mert tiszta szívvel, önként adakoztak az Úrnak...

Bővebben...

Az ige mellett

Állandó alkalmaink

ISTENTISZTELET
vas 9:00 - Tóvárosi imaházban
vas 10:00 - templomban
szer 15:00 - a kórházban
csüt - mindkét idősek otthonában

IMAÓRA

vas 18:00 - Tóvárosi imaházban.

Facebook

 

 

.

Írta: Szabó Elődné Melinda
2016. december 23

Share

.

Írta: Szabó Elődné Melinda
2016. december 21

Share

Gyülekezeti kérdőív elemzés

Írta: Szabó Elődné Melinda
2016. december 21

Nyár elején és ősszel két kérdőívet juttattunk el gyülekezetünk tagjaihoz azzal a céllal, hogy megismerjük, miként látják belülről a gyülekezet életét, milyennek tartják istentiszteleteinket. Mindkét alkalommal nagyjából 120 kérdőív érkezett vissza. Köszönjük mindazoknak, akik időt és energiát szántak a kitöltésre!

A kérdőívek feldolgozásakor örömmel szembesültünk azzal, hogy a legbelsőbb kör véleménye jó és szép a gyülekezet életéről. Ugyanakkor köszönjük azokat a véleményeket is, amelyek rámutattak hiányosságainkra, hiszen csak ezeket látva javíthatunk a gyülekezetbe érkezők közérzetén, ráadásul így látjuk meg azokat a pontokat is, amelyek jobbításra szorulnak.

Az első kérdőív kitöltői között a 70-79 éves korosztály volt a legaktívabb, de a tizenévesektől a nyolcvanon túli korosztályig minden életkorból kaptunk válaszokat. A fejlődés és megszólítás szempontjából fontos jelzések érkeztek arra a kérdésre, hogy hogyan kerültek a templomba járók kapcsolatba a gyülekezettel. Több, mint 60%-a a válaszadóknak a családján keresztül került kapcsolatba velünk. Nagyon fontos tehát, hogy a családokat erősítsük, hiszen a gyülekezet létének a jövője ezen a színtéren dől majd el. Igyekszünk ezért a házaspárokat, a nőket és férfiakat hitben támogatni, hogy így a családi hitélet is erős lehessen. A családon belüli hitre nevelés az alapja minden további munkánknak, a keresztelésnek, a hitoktatásnak, az istentiszteleteknek, bibliaóráknak. Azt is látnunk kell, hogy a családi élet erősítése nem csupán gyülekezetünk, hanem társadalmunk egésze szempontjából kiemelt fontosságú. Egészséges lelkű gyermekek nevelése a cél, akik megismerik már egészen kicsi korban a Megváltót, Jézus Krisztust. Az előbbi jelentős csoporton túl további három lehetőséget jelölt meg a válaszadók harmada: 1. hitoktatáson, 2. temetésen, keresztelőn, esküvőn keresztül létesült a kapcsolat, illetve 3. kerestek, vagyis lelki kérdéseik voltak, amire a gyülekezet alkalmain kapták meg a választ. Fontos tehát, hogy a vasárnapi, valamint az alkalmi igehirdetések és a hitoktatás komoly szerepet kapjon a gondolkodásunkban. Örömteli volt látni azt a válaszokból, hogy a családon keresztül idejutottak minden korosztályt lefedtek, illetve a keresők, vagy más módon idekerültek is évtizedek óta, folyamatosan bekapcsolódnak a gyülekezet életébe. A kialakult diagram nagyon szép és arányos a gyülekezettel kapcsolatba kerülők szempontjából.

A „milyennek látja a gyülekezetet” kérdésre 430 jelzőt jelöltek be a válaszadók. Ennek több, mint 90%-a pozitív jelző volt, ami mutatja, hogy alapvetően azok töltötték ki a kérdőívet, akik többnyire elégedettek a gyülekezet légkörével. Viszont figyelnünk kell arra a csaknem 10%-nyi válaszra is, amelyik nem csupán a pozitív jelzőket jelölte meg. Itt az „öreges” volt a legtöbbször említett, valamint a „távolságtartó” és „zárt” jelzőkkel is többször találkozhattunk. Ezek fényében lényeges, hogy a válaszadók legtöbbje azt várja a gyülekezettől, hogy odafigyeljenek rá, hogy ismerjék, hogy törődjenek vele. Ez jelentheti a gyülekezeti élet fejlődésének másik útját. Olyan alkalmakat kell kialakítanunk, ahol a nagyobb létszám mellett is lehetőség nyílik a beszélgetésre, a személyes találkozásra. Erre nézve szeretnénk majd a hittanos gyermekeket és szüleiket elérni a vasárnapi istentiszteletet követő és megelőző kakaós-kalácsos találkozásokon, a gyülekezet „törzsgárdáját” pedig a hagyományos szeretetvendégségeken tudjuk így megszólítani.

A célunk, azon túl, hogy az örömhírt hirdetjük, hogy Jézus Krisztus üzenetét továbbadjuk, az lehet, hogy ezt minél személyesebben, minél közvetlenebbül tegyük meg, hogy megérezzék azok is, akik még nincsenek közelebbi kapcsolatban gyülekezetünkkel, hogy Isten személyesen szólít meg mindnyájunkat! Ehhez a törekvésünkhöz kérjük az előttünk álló esztendőben is Isten áldását!

Dr. Szabó Előd lelkipásztor

Share

Adventi családos délután

Írta: Szabó Elődné Melinda
2016. november 28

Az idei évben már másodszor a hittanosok karácsonya helyett adventi délutánra hívjuk a gyerekeket családjaikkal együtt. 2016. december 4-én délután 16 órakor a Tatai Református Templomba (Tata, Kocsi u. 15.) várjuk szeretettel az egész családot, ahol igazi adventi hangulat vár mindenkire. A konfirmandusok kis csapata verssel, a felnőttek bibliai jelenettel, a Canto-Rock együttes pedig zenéléssel hangol mindenkit az előttünk álló karácsonyra. Az alkalom végén egy kis uzsonnával is készülünk mindazok számára, akik eljönnek.

Szeretettel várunk mindenkit: gyerekeket és felnőtteket, nagyszülőket és unokákat, gyülekezethez közel állókat és azokat is, akik kicsit távolabbról érkeznek. Adjunk lehetőséget a lelkünknek megállni, készülni, díszbe öltözni az előttünk álló ünnepre, ahogy az író is emlékeztet erre:

Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek!”
Share

Nyilas Misi Pakk

Írta: Szabó Elődné Melinda
2016. november 28

Gyülekezetünk idén is részt vesz a Nyilas Misi Cipősdobozba zárt szeretet elnevezésű akcióba. Nyilas Misi immár klasszikussá vált történetét sokan a szívünkbe zártuk, a debreceni kisdiákét, aki nagy örömmel fogadott (volna) egy csomagot, amit neki küldtek. Hozzá azonban nem jutott el az ajándék, amit neki szántak. A Magyar Református Szeretetszolgálat azt szeretné, hogy örömet szerezzünk azoknak a hátrányos helyzetű gyermekeknek, akik hiába vágynak ajándékra karácsonykor, körülményeik miatt erre nincs lehetőségük. Hogyan segíthet?

Töltsön meg egy cipősdobozt olyan ajándékokkal, melyeknek saját gyermeke is örülne. Hozza el az elkészített csomagot legkésőbb december 11-ig a lelkészi hivatalba (Tata, Kocsi u. 15.). A beérkezett ajándékokat magyarországi, erdélyi, felvidéki és kárpátaljai rászoruló gyermekeknek juttatja el a Magyar Református Szeretetszolgálat. Kérjük, a dobozon tüntesse fel, milyen nemű és életkorú gyermeknek szánja az ajándékot!

Mi kerüljön a csomagba? Nem romlandó édesség, papírírószer, játék, könyv, tisztálkodási szerek, sapka, kesztyű, sál és bármi, ami örömet szerezhet egy gyereknek.

Segítsünk együtt azoknak, akiknek ez az év legnehezebb része, hogy számukra is a karácsony örömteli és boldog legyen!

Share

Adventi esték

Írta: Szabó Elődné Melinda
2016. november 24

Share

Kapcsolati ambulancia

Írta: Szabó Elődné Melinda
2016. november 08

HázaspárGyülekezetünkben a következő hónapokban szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a házasság gondozása, erősítése. Nem csupán a saját örömünk érdekében, hanem a gyermekekért vagy az unokákért, akik mindig pontosan érzik és tudják, hogy a párkapcsolat éppen milyen állapotban van. Mivel mi hisszük és valljuk, hogy Isten akarata és ajándéka, hogy férfi és nő házasságban éljen, ilyen módon tapasztalja meg a szeretet sokféleségét, ezért két havonta meghívott és szakértő előadóink segítségével szeretnénk megmutatni, hogy miként lehet akár friss házasként, akár már több évtizeddel is a hátunk mögött egy gazdag, szeretettel teli, folytonosan megújuló házasságban élni.

Sorozatunk első alkalma 2016. november 19-én 16 órakor lesz a Gyülekezeti Otthonban (Kocsi u. 15.) Kapcsolati ambulancia címmel. Vajon hogyan lehet jó kapcsolatban élni, megőrizni, kiteljesíteni? Lehet rendezni az elromlott viszonyokat? Az ambulancia nem klinika: lábon lehet bemenni és kijönni, de közben történik valami: egy találkozás. A másikkal, magunkkal és Istennel. És akkor már nem úgy megy el valaki, ahogy jött. Ebben a találkozásban segít bennünket Fodorné Ablonczy Margit lelkész-családterapeuta és Fodor Attila cégvezető élvezetes, humoros, de tartalmas előadásában.

Szeretettel hívunk erre a sorozatkezdő alkalomra leendő házasokat, friss vagy már éppen sok éve

együtt élőket és természetesen minden érdeklődőt!

Share

Továbbiak

 

Kapcsolat

dff8fffeb9f8f4f60807f8ce060dfcb3dbfc09f407f4ffcdb3c5cbccc3b3e7f407f4bfb3de02f606fcb30807f6f4b3c4c8c1cff505b3c2d1e7f8fff8f90201cdb3bbc6c7bcb3c6cbc3c0c9c4c9cff505b3c2d1d800f4fcffcdb3cff4b3fb05f8f9d0b500f4fcff0702cdfbfc09f407f4ffd305f8f907f407f4c1fb08b5d1fbfc09f407f4ffd305f8f907f407f4c1fb08cfc2f4d1cfc203d1a09dcf03d1e7f80003ff0200cdb3e7f407f4bfb3de02f606fcb30807f6f4b3c4c8c1cff505b3c2d1e7b902f4f60807f8ce09b9f4f4f60807f8ce050206fcb3fc00f4fbb9f4f4f60807f8ce0dcdb3e7f407f4bfb3e6020002fa0cfcb3d5b9f8f4f60807f8cefff4b30807f6f4b3c8c1cfc203d1a09dcf03d1d40db3f8fa0cfbb9f4f4f60807f8ce0dfeb9020800ffce0d06b9f8f4f60807f8cefab3f5f401fe060db9f4f4f60807f8ce00fff4060db9f4f4f60807f8ce00f4fccdcff505b3c2d1e7f407f4fcb3e5f8f9020500b9f4f4f60807f8ce070806b3d8fa0cfbb9f4f4f60807f8ce0dfeb9020800ffce0d06b9f8f4f60807f8cefacff505b3c2d1c4c4c9c3c3c3c3c9c0c3c3c3c3c3c3c3c3c0c3c7c6c7cbc9c4c5b3bbd8050607f8b3d5f401febccff505b3c2d1c4c4cac7c3c3c7cac0c5c3c4c6c5c9cac8b3bbe2e7e3bc APaISdScXGVswEYOjT15PbDO5jpWrwg caesar This page part is protected against spam bots and web crawlers. In order to be displayed you need to enable Javascript in your browser, and then reload the page.