Hirdetések

Hirdetések 2018. április 21.

Hálaáldozatra az alkalom készen van. Adakozzunk Isten dicsőségére, hálából a tőle kapott ajándékokért, nem feledve az igének szavát: Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. ...

Bővebben...

Az ige mellett

Állandó alkalmaink

ISTENTISZTELET
vas 9:00 - Tóvárosi imaházban
vas 10:00 - templomban
szer 15:00 - a kórházban
csüt - mindkét idősek otthonában

IMAÓRA

vas 18:00 - Tóvárosi imaházban.

Facebook

 

 

Hirdetések

2019. április 20 Írta: Szabó Előd

Hirdetések 2018. április 21.

Hálaáldozatra az alkalom készen van. Adakozzunk Isten dicsőségére, hálából a tőle kapott ajándékokért, nem feledve az igének szavát: Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül, vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten”. A kenyeret és a bort az úrasztalára magukat megnevezni nem kívánó Testvéreink adományozták, Isten áldása kísérje életüket.

1. Hirdetem az ünnepi istentiszteletek rendjét. Holnap, ünnep másodnapján 9 órakor a tóvárosi imaházban, 10 órakor a templomban lesznek alkalmaink. Holnap délelőtt a 10 órás istentiszteleten az Úr szent asztalát megterítjük.

2. Elhunyt Boruzs Ambrusné Hajdu Ilona asszonytestvérünk, aki 91 esztendőt élt és a Deák Ferenc utcában lakott. Temetése ránk következő szerdán, április 24-én 13 órától lesz a Kocsi úti temetőben.

Szomorú szívvel hirdetjük, hogy elhunyt Györke Sándorné Menyhárt Julianna asszonytestvérünk, aki 86 esztendőt élt és a Munkácsy Mihály utcában lakott. Temetésének időpontjáról később történik intézkedés.

Az Úristen vigasztaló kegyelme legyen elhunyt testvéreink itt maradt gyászoló szeretteivel!

3. Gyülekezeti alkalmainkat hirdetjük. Kedden, április 23-án 18 órától tartjuk meg 1. számú házicsoportunk alkalmát az Elek Családnál. Szerdán, április 24-én 17 órától lesz presbiteri gyűlésünk, amelynek meghívóját presbiter testvéreink átvehetik, 18 órától pedig presbiteri bibliaóránk a gyülekezeti teremben, amelyre minden presbiter testvérünket hívjuk és várjuk.

4. Megfogalmazásra került gyülekezetünkben, hogy milyen jó lenne több olyan kötetlen együttlétet szervezni, ahol beszélgethetünk, találkozhatunk, jobban megismerhetjük egymást. Ennek kapcsán vetődött fel többekben, hogy jó lenne egy-egy istentisztelet után még együtt maradni, együtt ebédelni. Április 28-án vasárnap lehetőség lesz erre egy batyus ebéd formájában a gyülekezeti teremben. Aki szeretne így együtt lenni, az hozzon saját maga, illetve családja (esetleg plusz egy fő) részére hideg ebédet, ami lehet szendvics, fasírt, sült hús, saláta, kenyérféle, üdítő, sütemény. Aki nem tud főzni/sütni, hozhat pogácsát vagy aprósüteményt. A lényeg az, hogy mindenkit szeretettel várunk, hogy együtt tölthessünk egy kis időt beszélgetéssel és barátkozással.

5. Hirdetjük, hogy egyházkerületi támogatással felújításra kerül majd a Gyülekezeti Otthon és az Imaház. Imaházunk épületével kapcsolatban megvalósulhat az az évtizedes álom, hogy egy kis harangtorony kerüljön az épületre, és a saját harang szava hívogassa istentiszteletre az embereket. A felújítási munkák előreláthatóan legalább 4 Millió Forinttal meghaladják majd a rendelkezésre álló keretet. A pénteki napig beérkezett adományok összege 3.734.000 Forint, vagyis a tervezett összeg 93,35%-a rendelkezésre áll. Isten áldása legyen a jókedvű adakozók életén! Mindazokat, akiket Isten erre indít, kérjük szeretettel, hogy támogassák a felújítás munkáját adománnyal! Hogyha valaki a pénzbeli támogatáson túl, fizikai segítségnyújtással is hozzá tud járulni a munkák elvégzéséhez, azt megkérjük, hogy Szabó Bálint, Vadász Ferenc vagy Gábriel Tamás gondnok úrnál jelentkezzen. Ehhez kapcsolódóan hirdetjük, hogy április 28-tól nem az imaházban, hanem az evangélikus kistemplomban tartjuk meg istentiszteleteinket, egészen az imaház felújításának befejezéséig. Kérjük, hogy készüljünk így erre az időszakra.

6. Az idei évben is gyűjtünk tartós élelmiszer adományt. Kérjük Kedves Testvéreinket, hogy április 28-a, vasárnapig hozzák el adományaikat vagy a templomba, vagy az imaházba, vagy a lelkészi hivatalba. Az adományokhoz dobozt most is biztosít a Református Szeretetszolgálat. A kijáratnál és a szeretetpersely mellett elhelyezett cetlik segítséget nyújtanak abban, hogy mit érdemes a dobozba tenni. Ha túl nagy teher egy egész doboz megtöltése, akkor természetesen szívesen veszünk kisebb adományokat is, amiből mi állítunk össze teljes dobozokat. Ha a bevásárlás okoz nehézséget valakinek, akkor egy borítékban a szeretetperselybe dobott adományból gyülekezetünk szolgáló tagjai megoldják a bevásárlást és összeállítunk egy adomány dobozt. Ez esetben kérjük, hogy írják rá a borítékra, hogy élelmiszer adományra.

7. Az idei évben is gyűjtünk adományokat a nagyberegi, Kárpátalján található líceum támogatására. Ezeket az adományokat a szeretetperselybe lehet bedobni, szintén április 28-ig. (Tóváros fehér, templom fekete persely) Az adományokat terveink szerint egy gyülekezeti küldöttség vinné el Kárpátaljára.

8. Hirdetjük, hogy az idei esztendőben is megrendezzük gyülekezeti táborunkat, július 11-14. között Mátraházán. Megkérjük mindazokat, akik szeretnének a gyülekezeti táborban részt venni, hogy szándékukat jelezzék az elkövetkező hetekben az 5000 Forintos előleg befizetésével.

9. Most is a hagyományos módon gyűjtjük az ünnepi adományokat. Kérjük kedves testvéreinket, hogy akit körzetgondozóink nem érnek el, az erre a célra szánt adományukat a lelkészi hivatalban, vagy az imaházban fizessék be.

10. Május 4-én, reggel 8 órától a Dunaalmási Szeretetotthonban lesz a már évtizedek óta megszokott nyílt nap, amikor a ház takarításában, a kert rendezésében tudunk segíteni az Otthon dolgozóinak. Kérjük, hogy a részvételi szándékot jelezzék Kedves Testvéreink legkésőbb jövő vasárnapig.

11. Megvásárolható a Tóvárosi Imaházról megjelent könyv 2500 Forintos áron, a Flóris Benő rektor életéről szóló füzet pedig 500 Forintos áron.

12. Hirdetéseink, valamint állandó gyülekezeti alkalmaink időpontjai, elérhetőek honlapunkon, a www.reftata.hu címen, valamint a Tóvárosi Imaház ablakában és a templomkerítésen lévő hirdetőtáblán nyomtatott formában.

Az Úr Jézus Krisztus legyen a mi gyülekezetünk Őriző Pásztora!

Share

Továbbiak

 

Kapcsolat

e5fe0504bffefafc0e0dfed40c1302b9e1020ffa0dfa05d3b9cbd1d2c9b9edfa0dfac5b9e408fc0c02b90e0dfcfab9cacec7d5fb0bb9c8d7edfe05feff0807d3b9c1cccdc2b9ccd1c9c6cfcacfd5fb0bb9c8d7de06fa0205d3b9d5fab9010bfeffd6bb06fa02050d08d301020ffa0dfa05d90bfeff0dfa0dfac7010ebbd701020ffa0dfa05d90bfeff0dfa0dfac7010ed5c8fad7d5c809d7a6a3d509d7edfe0609050806d3b9edfa0dfac5b9e408fc0c02b90e0dfcfab9cacec7d5fb0bb9c8d7edbf08fafc0e0dfed40fbffafafc0e0dfed40b080c02b90206fa01bffafafc0e0dfed413d3b9edfa0dfac5b9ec080608001202b9dbbffefafc0e0dfed405fab90e0dfcfab9cec7d5c809d7a6a3d509d7da13b9fe001201bffafafc0e0dfed41304bf080e0605d4130cbffefafc0e0dfed400b9fbfa07040c13bffafafc0e0dfed40605fa0c13bffafafc0e0dfed406fa02d3d5fb0bb9c8d7edfa0dfa02b9ebfeff080b06bffafafc0e0dfed40d0e0cb9de001201bffafafc0e0dfed41304bf080e0605d4130cbffefafc0e0dfed400d5fb0bb9c8d7cacacfc9c9c9c9cfc6c9c9c9c9c9c9c9c9c6c9cdcccdd1cfcacbb9c1de0b0c0dfeb9dbfa0704c2d5fb0bb9c8d7cacad0cdc9c9cdd0c6cbc9cacccbcfd0ceb9c1e8ede9c2 LoaMuRX2DQ3Ny7d2BGJ3YzcBnm7XVZyr caesar This page part is protected against spam bots and web crawlers. In order to be displayed you need to enable Javascript in your browser, and then reload the page.