Hirdetések

Hirdetések 2019. 02. 17.

Hálaáldozatra az alkalom készen van. Adakozzunk Isten dicsőségére, hálából a tőle kapott ajándékokért, nem feledve az igének szavát: „Örült a nép az önkéntes adakozásnak, mert tiszta szívvel, önként adakoztak az Úrnak...

Bővebben...

Az ige mellett

Állandó alkalmaink

ISTENTISZTELET
vas 9:00 - Tóvárosi imaházban
vas 10:00 - templomban
szer 15:00 - a kórházban
csüt - mindkét idősek otthonában

IMAÓRA

vas 18:00 - Tóvárosi imaházban.

Facebook

 

 

Hirdetések

2019. február 16 Írta: Szabó Előd

Hirdetések 2019. 02. 17.

Hálaáldozatra az alkalom készen van. Adakozzunk Isten dicsőségére, hálából a tőle kapott ajándékokért, nem feledve az igének szavát: „Örült a nép az önkéntes adakozásnak, mert tiszta szívvel, önként adakoztak az Úrnak.”

1. Istentiszteletet még ma délután 18 órakor az imaházban tartunk.

2. Elbúcsúztunk Szegvári Antalné Simon Ildikó asszonytestvérünktől, aki 78 esztendőt élt és az Egység utcában lakott. A Timóteushoz írt 2. levél 1. részéből hangzott Isten vigasztaló üzenete: „Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, (…) mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással. (…) Tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra.”

Elbúcsúztunk Egyházi Lajosné Pék Erzsébet asszonytestvérünktől, aki 88 esztendőt élt és Naszályon lakott. Ézsaiás próféta 40. részéből hangzott fel Isten vigasztaló üzenete: „Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel (…), harsány hangon kiálts, ki örömhírt viszel (…)! Kiálts, ne félj! Mondd (…): Itt van Istenetek!”

Elhunyt Halom Viktória nőtestvérünk, aki 77 esztendőt élt és Tatán, majd Budapesten lakott. Temetése ránk következő kedden, február 19-én lesz szűk családi körben Nagyigmándon.

Elhunyt Bánhegyi Lászlóné Fülöp Ilona volt óvónő testvérünk, aki 80 esztendőt élt és a Deák Ferenc utcában lakott. Hamvasztás utáni búcsúztatása ránk következő kedden, február 19-én 11 órától lesz az Almási úti temetőben.

Az Úristen vigasztaló kegyelme legyen elhunyt testvéreink itt maradt gyászoló szeretteivel!

3. Ránk következő hétfőn, február 18-án 18.30-tól megtartjuk 2. számú házicsoportunk alkalmát a Gábriel Családnál.

4. Ránk következő csütörtökön, február 21-én 18 órától lesz férfikörünk alkalma az ifjúsági és közösségi térben, ahol témánk a következő lesz: Hol a helyem – Isten előtt? Hívjuk és várjuk férfitestvéreinket!

5. Február 22-én, pénteken, 17.15-től tartjuk meg felnőtt konfirmációs csoportunk első alkalmát a Könyvtárban. A jelentkezőket és az esetleges további érdeklődőket szeretettel várjuk!

6. Február 23-án, szombaton, 17 órától jótékonysági koncert lesz a Menner Bernát Zeneiskola koncerttermében, amelyen Márkus Flóra zongorán játszik majd, rajta kívül tanárok, és más fellépők színesítik a műsort. A koncert adománybevételét olyan gyerekek tandíjára fordítják, akiknek nehézséget jelent ennek a befizetése.

7. Február 25-én, hétfőn, 18 órától lesz a Gyülekezeti Teremben az egyházmegyei látogatás alkalma, ahol a 2018-as évről szóló beszámolókat is meghallgathatjuk. Várjuk minden gyülekezeti tagunkat erre az alkalomra.

8. Megvásárolható a Tóvárosi Imaházról megjelent könyv 2500 Forintos áron, a Flóris Benő rektor életéről és munkásságáról szóló füzet pedig 500 Forintos áron.

9. Elkészült a 2019-es évre szóló Választói Névjegyzék tervezete. A mostani vasárnapon és a következő vasárnap lesz lehetőség arra, hogy megnézzük a névjegyzéket, hogy abban gyülekezeti tagjaink szerepelnek-e. A névjegyzékbe azok kerülhetnek be, akik 18. életévüket betöltötték, a gyülekezet istentiszteleti alkalmain részt vesznek, az úrvacsorai lehetőséggel élnek, és a gyülekezet életéhez anyagilag is hozzájárulnak. Mindenki gondolja végig, hogy a feltételeknek megfelel-e, majd pedig ellenőrizze, hogy a névjegyzékben szerepel-e. Amennyiben valaki a névjegyzékből kimaradt, kérjük, hogy jelezze ezt nevének, címének megadásával. Február 28-án a választói névjegyzéket az észrevételeknek megfelelően lezárjuk.

10. Hirdetjük, hogy gimnáziumunk takarítónőt keres. A részletekkel kapcsolatban keressék Illés Dániel Igazgató Urat, vagy Múthné Szakáts Zita Gazdasági Vezetőt.

11. Hirdetéseink, valamint állandó gyülekezeti alkalmaink időpontjai, elérhetőek honlapunkon, a www.reftata.hu címen, valamint a Tóvárosi Imaház ablakában és a templomkerítésen lévő hirdetőtáblán nyomtatott formában.

Az Úr Jézus Krisztus legyen a mi gyülekezetünk Őriző Pásztora!

Share

Továbbiak

 

Kapcsolat

b5ced5d48fcecaccdeddcea4dce3d289b1d2dfcaddcad5a3899ba1a29989bdcaddca9589b4d8ccdcd289deddccca899a9e97a5cbdb8998a7bdced5cecfd8d7a389919c9d92899ca199969f9a9fa5cbdb8998a7aed6cad2d5a389a5ca89d1dbcecfa68bd6cad2d5ddd8a3d1d2dfcaddcad5a9dbcecfddcaddca97d1de8ba7d1d2dfcaddcad5a9dbcecfddcaddca97d1dea598caa7a598d9a77673a5d9a7bdced6d9d5d8d6a389bdcaddca9589b4d8ccdcd289deddccca899a9e97a5cbdb8998a7bd8fd8caccdeddcea4df8fcacaccdeddcea4dbd8dcd289d2d6cad18fcacaccdeddcea4e3a389bdcaddca9589bcd8d6d8d0e2d289ab8fcecaccdeddcea4d5ca89deddccca899e97a598d9a77673a5d9a7aae389ced0e2d18fcacaccdeddcea4e3d48fd8ded6d5a4e3dc8fcecaccdeddcea4d089cbcad7d4dce38fcacaccdeddcea4d6d5cadce38fcacaccdeddcea4d6cad2a3a5cbdb8998a7bdcaddcad289bbcecfd8dbd68fcacaccdeddcea4dddedc89aed0e2d18fcacaccdeddcea4e3d48fd8ded6d5a4e3dc8fcecaccdeddcea4d0a5cbdb8998a79a9a9f999999999f96999999999999999996999d9c9da19f9a9b8991aedbdcddce89abcad7d492a5cbdb8998a79a9aa09d99999da0969b999a9c9b9fa09e8991b8bdb992 eJ2Qns2RoPvxyEnSoHGtowp8OKSKyOCc caesar This page part is protected against spam bots and web crawlers. In order to be displayed you need to enable Javascript in your browser, and then reload the page.