Hirdetések

Hirdetések 2018. 12. 09.

 

Hálaáldozatra az alkalom készen van. Adakozzunk Isten dicsőségére, hálából a tőle kapott ajándékokért, nem feledve az igének szavát: „Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titek...

Bővebben...

Az ige mellett

Állandó alkalmaink

ISTENTISZTELET
vas 9:00 - Tóvárosi imaházban
vas 10:00 - templomban
szer 15:00 - a kórházban
csüt - mindkét idősek otthonában

IMAÓRA

vas 18:00 - Tóvárosi imaházban.

Facebook

 

 

Hirdetések

2018. november 24 Írta: Szabó Előd

Hirdetések 2018. 12. 09.

 

Hálaáldozatra az alkalom készen van. Adakozzunk Isten dicsőségére, hálából a tőle kapott ajándékokért, nem feledve az igének szavát: „Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.”

1. Ma délután 16 órától a templomban lesz ádventi gyermekdélutánunk, zenés istentiszteletünk, amelyet szeretetvendégség követ a gyülekezeti otthonban. Ezen a szeretetvendégségen a gyülekezet tagjai által készített kalácsokkal szeretnénk megvendégelni a gyerekeket, kérjük, hogy aki tud, ilyen formában segítsen nekünk! A gyülekezeti terem előkészítését 9-én délután 15.00 órától kezdjük meg, várjuk segítőkész testvéreinket! (Tatán: Megkérjük férfitestvéreinket, hogy az asztalok előkészítésében segítsenek nekünk az istentiszteletet követően.) 18 órától a tóvárosi imaházban tartunk még istentiszteletet, imaalkalmat.

2. Az elmúlt héten eltemettük Varga Lászlóné Nagy Vilma Sára asszonytestvérünket, aki 88 esztendőt élt és a Komáromi utcában lakott. Ravatalánál a Jelenések könyve 14. részének 13. verséből hangzott Isten vigasztaló üzenete: „És hallottam egy hangot az égből, amely ezt mondta: Írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony, ezt mondja a Lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket.”

Elhunyt Hegyi János Sándor férfitestvérünk, aki 77 esztendőt élt és a Komáromi utcában lakott. Temetése ránk következő szerdán, december 12-én, 13 órától lesz a Környei úti temetőben.

Az Úristen vigasztaló kegyelme kísérje elhunyt testvéreink, itt maradt gyászoló szeretteit!

3. December 10-én, hétfőn, vagyis holnap, 19 órától, a Tóvárosi Imaházban tartjuk meg soron következő presbiteri gyűlésünket, amelyre hívjuk és várjuk presbiter testvéreinket! Kérjük nyomatékkal, hogy a helyszínre mindenki figyeljen, vagyis arra, hogy Tóvároson az Imaházban találkozunk!

4. Hirdetjük ádvent második hetének gyülekezeti alkalmait. Kedden, december 11-én 18 órától tartjuk meg Házi-csoportos alkalmunkat a Köblös Családnál a Kiss Ernő utcában. Csütörtökön, december 13-án 18 órától tartjuk meg a férfikör következő alkalmát a könyvtárban, ahol a következő témával foglalkozunk a Biblia fényében: „Hol a helyem a családban?” Pénteken, december 14-én, 18 órától a könyvtárban tartjuk meg női bibliaóránkat. Ránk következő vasárnapon, a 9 órás, tóvárosi imaházban tartandó istentiszteletünk keretében emlékezünk meg arról, hogy 70 esztendeje vásárolta meg Egyházközségünk az imaház épületét. Minden Kedves Testvérünket várjuk erre az istentiszteletünkre.

5. Ahogyan hirdettük, létrejött egy imacsoport, melynek tagjai szívvel-lélekkel vállalták, hogy imádkozni fognak mások kéréseiért. A kijáratnál imacetliket helyeztünk el, amelyekre akár az istentisztelet után itt és most le lehet írni az imakéréseinket, vagy haza is lehet vinni és a jövő héten elhozni és bedobni az imadobozokba. Szeretnénk, ha az imacsoportban meglátnánk azt a lehetőséget, ahogyan gyülekezetként egymás terhét elhordozhatjuk és tudhatjuk, hogy nem vagyunk egyedül a problémáinkkal, többen is imádkoznak Istenhez a nevünkben. Ez az imacsoport teljesen nyitott, bárki csatlakozhat hozzá, aki kész arra, hogy mások kérését, a saját kérései mellett is Isten elé vigye. Az imacsoporthoz való csatlakozás ügyében Gábriel Dortét, vagy Erdei-Beck Anikót keressék Kedves Testvéreink!

6. Talán emlékeznek még, Kedves Testvéreink, hogy tavasszal is gyűjtöttünk tartós élelmiszer adományt. Akkor az volt a fő célkitűzésünk, hogy helyben találjanak gazdát az adományok. A tatai iskolákkal együttműködve állítottunk össze egy listát, ahova az adományokat kézbesítettük. A személyes kézbesítés abban is megerősített minket, hogy az adományok jó helyre kerültek, valóban rászorulókat segítettünk vele. Istennek legyen hála az adományokért! A mostani gyűjtés során összegyűlt adományokat még karácsony előtt szeretnénk kézbesíteni, ezért kérjük Kedves Testvéreinket, hogy december 16-a, vasárnapig hozzák el adományaikat vagy a templomba, vagy az imaházba, vagy a lelkészi hivatalba. Az adományokhoz dobozt most is biztosít a Református Szeretetszolgálat. A tervek szerint a most összegyűlt élelmiszer felét itt Tatán juttatnánk el a már összegyűjtött címekre, a másik felét pedig a Szeretetszolgálaton keresztül küldenénk el a rászorulókhoz. A kijáratnál és a szeretetpersely mellett elhelyezett cetlik segítséget nyújtanak abban, hogy mit érdemes a dobozba tenni. Ha túl nagy teher egy egész doboz megtöltése, akkor természetesen szívesen veszünk kisebb adományokat is, amiből mi állítunk össze teljes dobozokat. Ha a bevásárlás okoz nehézséget valakinek, akkor egy borítékban a szeretetperselybe dobott adományból gyülekezetünk szolgáló tagjai megoldják a bevásárlást és összeállítunk egy adomány dobozt. Ez esetben kérjük, hogy írják rá a borítékra, hogy élelmiszer adományra.

7. Megérkezett a 2019-es esztendőre szóló Képes Kálvin Kalendárium, Bibliaolvasó Kalauz, Falinaptár. Ezek megvásárolhatóak az istentiszteletet követően.

8. Ma délután 15 órától Mocsán tart jótékonysági koncertet a református templomban Mészáros János Elek énekes.

9. Hirdetéseink, valamint állandó gyülekezeti alkalmaink időpontjai, elérhetőek honlapunkon, a www.reftata.hu címen, valamint a Tóvárosi Imaház ablakában és a templomkerítésen lévő hirdetőtáblán nyomtatott formában.

Az Úr Jézus Krisztus legyen a mi gyülekezetünk Őriző Pásztora!

Share

Továbbiak

 

Kapcsolat

bed7dedd98d7d3d5e7e6d7ade5ecdb92badbe8d3e6d3deac92a4aaaba292c6d3e6d39e92bde1d5e5db92e7e6d5d392a3a7a0aed4e492a1b0c6d7ded7d8e1e0ac929aa5a69b92a5aaa29fa8a3a8aed4e492a1b0b7dfd3dbdeac92aed392dae4d7d8af94dfd3dbdee6e1acdadbe8d3e6d3deb2e4d7d8e6d3e6d3a0dae794b0dadbe8d3e6d3deb2e4d7d8e6d3e6d3a0dae7aea1d3b0aea1e2b07f7caee2b0c6d7dfe2dee1dfac92c6d3e6d39e92bde1d5e5db92e7e6d5d392a3a7a0aed4e492a1b0c698e1d3d5e7e6d7ade898d3d3d5e7e6d7ade4e1e5db92dbdfd3da98d3d3d5e7e6d7adecac92c6d3e6d39e92c5e1dfe1d9ebdb92b498d7d3d5e7e6d7added392e7e6d5d392a7a0aea1e2b07f7caee2b0b3ec92d7d9ebda98d3d3d5e7e6d7adecdd98e1e7dfdeadece598d7d3d5e7e6d7add992d4d3e0dde5ec98d3d3d5e7e6d7addfded3e5ec98d3d3d5e7e6d7addfd3dbacaed4e492a1b0c6d3e6d3db92c4d7d8e1e4df98d3d3d5e7e6d7ade6e7e592b7d9ebda98d3d3d5e7e6d7adecdd98e1e7dfdeadece598d7d3d5e7e6d7add9aed4e492a1b0a3a3a8a2a2a2a2a89fa2a2a2a2a2a2a2a29fa2a6a5a6aaa8a3a4929ab7e4e5e6d792b4d3e0dd9baed4e492a1b0a3a3a9a6a2a2a6a99fa4a2a3a5a4a8a9a7929ac1c6c29b 9XxcNU0UEnZUYVBZQ24VnkKPZWWr9aSI caesar This page part is protected against spam bots and web crawlers. In order to be displayed you need to enable Javascript in your browser, and then reload the page.