Hirdetések

Hirdetések 2018. 02. 18.

Hálaáldozatra az alkalom készen van. Adakozzunk Isten dicsőségére, hálából a tőle kapott ajándékokért, nem feledve az igének szavát: „Örült a nép az önkéntes adakozásnak, mert tiszta szívvel, önként adakoztak az Úrnak...

Bővebben...

Az ige mellett

Állandó alkalmaink

ISTENTISZTELET
vas 9:00 - Tóvárosi imaházban
vas 10:00 - templomban
szer 15:00 - a kórházban
csüt - mindkét idősek otthonában

IMAÓRA

vas 18:00 - Tóvárosi imaházban.

Facebook

 

 

Hirdetések

2018. február 17 Írta: Szabó Előd

Hirdetések 2018. 02. 18.

Hálaáldozatra az alkalom készen van. Adakozzunk Isten dicsőségére, hálából a tőle kapott ajándékokért, nem feledve az igének szavát: „Örült a nép az önkéntes adakozásnak, mert tiszta szívvel, önként adakoztak az Úrnak.”

1. Ma este 18 órától a tóvárosi imaházban tartunk még istentiszteletet.

2. Eltemettük Dávidházi József férfitestvérünket, aki 59 esztendőt élt és a Dankó utcában lakott. Ravatalánál a 71. zsoltárból hangzott Isten biztató üzenete: „Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha! Ments meg, szabadíts meg irgalmasan! Én pedig szüntelenül remélek, és folyton dicsérlek téged. Igazságodról beszél a szám és szabadító tetteidről mindennap. Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz, hozzám fordulsz és megvigasztalsz.”

Eltemettük Nagy Lajosné Tóth Margit asszonytestvérünket, aki 74 esztendőt élt és a József Attila utcában lakott. Ravatalánál a 73. zsoltárból hangzott Isten vigasztaló üzenete: „Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem te maradsz, Istenem, örökké!”

Eltemettük Ásoth Lászlóné Piriti Margit asszonytestvérünket, aki 71 esztendőt élt és a Dadi úton lakott. Ravatalánál Márk evangéliumából hangzott Isten üzenete: „Aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be; és aki engem befogad, az nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elküldött.”

Az Úristen vigasztaló kegyelme legyen elhunyt testvéreink itt maradt gyászoló szeretteivel!

3. Ránk következő szerdán, február 21-én, most kivételesen 18.30-tól, azaz fél héttől tartjuk meg presbiteri bibliaóránkat, amelyen témánk „részvétel az istentiszteleten” lesz.

4. Február 26-án, hétfőn a böjti gyülekezeti alkalmat követően tartjuk meg presbiteri gyűlésünket. Megkérjük presbitereinket, vagy családtagjaikat, akik nem elektronikus úton kapják, hogy a meghívót vegyék át az istentiszteletet követően.

5. Február 26-tól március 2-ig, hétfőtől, péntekig lesz gyülekezetünkben a böjti hetünk, amelyet minden este 18 órától tartunk a gyülekezeti otthonban. Szórólapot is készítettünk, amely elvihető az istentiszteletet követően.

6. Böjti igehirdetés sorozatunkat a jövő héten Dániel könyvének a 3. részével folytatjuk, a Három ifjú a tüzes kemencében. Készüljünk úgy is erre az istentiszteletre, hogy otthon elolvassuk ezt a bibliai szakaszt.

7. Ahogyan hirdettük, a szeretetperselybe elhelyezett adományokkal a kárpátaljai Nagybereg gyülekezetét és líceumát támogatjuk. (Templomban fekete persely, imaházban fehér perselyek.)

8. Hirdetéseink, valamint állandó gyülekezeti alkalmaink időpontjai, elérhetőek honlapunkon, a www.reftata.hu címen, valamint a Tóvárosi Imaház ablakában és a templomkerítésen lévő hirdetőtáblán nyomtatott formában.

Az Úr Jézus Krisztus legyen a mi gyülekezetünk Őriző Pásztora!

Share

Továbbiak

 

Kapcsolat

7e979e9d58979395a7a6976da5ac9b527a9ba893a6939e6c52646a6b62528693a6935e527da195a59b52a7a69593526367606e94a452617086979e9798a1a06c525a65665b52656a625f6863686e94a4526170779f939b9e6c526e93529aa497986f549f939b9ea6a16c9a9ba893a6939e72a49798a693a693609aa754709a9ba893a6939e72a49798a693a693609aa76e6193706e61a2703f3c6ea27086979fa29ea19f6c528693a6935e527da195a59b52a7a69593526367606e94a45261708658a19395a7a6976da858939395a7a6976da4a1a59b529b9f939a58939395a7a6976dac6c528693a6935e5285a19fa199ab9b527458979395a7a6976d9e9352a7a695935267606e61a2703f3c6ea27073ac529799ab9a58939395a7a6976dac9d58a1a79f9e6daca558979395a7a6976d99529493a09da5ac58939395a7a6976d9f9e93a5ac58939395a7a6976d9f939b6c6e94a45261708693a6939b52849798a1a49f58939395a7a6976da6a7a5527799ab9a58939395a7a6976dac9d58a1a79f9e6daca558979395a7a6976d996e94a452617063636862626262685f62626262626262625f626665666a686364525a77a4a5a697527493a09d5b6e94a452617063636966626266695f6462636564686967525a8186825b YhrhNFxdEVk4peQhyb3UXRxPf9MHD3sl caesar This page part is protected against spam bots and web crawlers. In order to be displayed you need to enable Javascript in your browser, and then reload the page.